Nieuwe publicatie over burnout

Burn-out staat in het middelpunt van de belangstelling. Echter, wat is ‘burn-out’ nu precies? Er is groeiende kritiek op de meest gangbare definitie en daarmee ook op het meest gebruikte instrument om burn-out te meten: de Maslach Burnout Inventory, in Nederland bekend als UBOS. Dit artikel stelt een nieuwe burn-out definitie voor op basis van diepte-interviews met 39 Vlaamse bedrijfsartsen en –psychologen. Momenteel wordt aan een nieuw, verbeterd burn-out instrument gewerkt, onder meer op basis van deze definitie (lees meer).