Publications

Books

Books

The books that I wrote and edited.


 In Dutch

  • Gorp, K. van, & Schaufeli, W.B. (1996). Een gezonde geest in een gezonde organisatie: Een aanzet tot burnout-interventie in de ambulante GGZ. ‘s-Gravenhage: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISBN 90-5250-994-8)
  • Janssen, P.P.M., Nijhuis, F.J.N., Lourijsen, E.C.M.P. & Schaufeli, W.B. (1996).Gezonder werken: Minder verzuim! [A manual for health promotion at work].Amsterdam: Nederlands Instituut van Arbeidsomstandigheden (ISBN 90-6365-116-3)
  • Hoogduin, C.A.L., Schaufeli, W.B., Schaap, C.P.D.R., Kladler, A.J. & Hoogduin, W.A. (1996). Behandelingsstrategieeën bij burnout [Burnout intervention strategies].Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 90-313-2174-5)

In German


In English

  • Le Blanc, P., Peeters, M.C.W. Büssing, A. & Schaufeli, W.B. (eds.) (1999).Organizational psychology and health care: European contributions. München: Hampp Verlag (ISBN 3-87988-404-8)

 In Spanish

 In Italian

In Japanese

 In Brazilian


In Chinese


In Russian