Nieuwe publicatie: De motivatie en prestatie van werkverslaafde, bevlogen en opgebrande medewerkers

Aan de hand van Deci en Ryan’s Zelf-Determinatie Theorie wordt in het huidige onderzoek onderzocht wat de drijfveren zijn van werkverslaafde, bevlogen en opgebrande werknemers. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze werknemers presteren. De data zijn verzameld onder medewerkers van een Nederlandse bank (N = 680). Met behulp van Structural Equation Modeling is aangetoond dat werkverslaving voornamelijk samen gaat met geïntrojecteerde regulatie van arbeidsgedrag, bevlogenheid hoofdzakelijk gepaard gaat met intrinsieke regulatie, en burn-out met name gekoppeld is aan amotivatie. Daarnaast is er een positieve relatie gevonden tussen bevlogenheid en extra-rol prestatie, en een negatieve relatie tussen burn-out en in-rol prestatie. Het huidige onderzoek geeft inzicht in de motieven van werkverslaafde, bevlogen en opgebrande werknemers, toont de gevolgen van bevlogenheid en burn-out voor de arbeidsprestatie, demonstreert de bruikbaarheid van de Zelf-Determinatie Theorie voor de Arbeids- en Organisatie-psychologie, en biedt handvatten voor de praktijk om werkverslaving en burn-out tegen te gaan en bevlogenheid te stimuleren.